Datel IT srl (“Datel IT”, „noi”), cu sediul social în localitatea Botosani,  jud. Botoșani, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului Botoșani sub nr. J07/427/2003, C.I.F.: RO 15716491, vă informează prin prezenta despre modalitatea în care efectuează prelucrarea datelor personale și despre drepturile pe care le au persoanele vizate în conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 (denumit în continuare GDPR).
Responsabilul DATEL IT pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal poate fi contactat la adresa office@datel-it.ro

Ce înseamnă „date cu caracter personal”?
Datele cu caracter personal înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizata”).

Ce tipuri de prelucrări de date efectueaza DATEL IT?
Prelucrarea de date inseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea. Gothaer prelucreaza date cu caracter personal in scopurile enuntate in prezenta sectiune, iar pentru fiecare scop pot fi utilizate una sau mai mult operatiuni din cele descrise mai sus. Atunci cand colectăm si folosim date cu caracter personal, politica noastra este transparenta cu privire la motivul si modul în care procesam datele personale.

Scopul și baza legală a prelucrărilor
DATEL IT prelucrează datele dumneavoastră personale în conformitate cu prevederile GDPR, ale legilor locale privind protecția datelor precum si in conformitate cu prevederile specifice industriei de asigurări. In situația în care solicitati încheierea unei contract de asigurare, DATEL IT are nevoie de datele dumneavoastra pentru:
a) Furnizarea de servicii și produse lactate, precum și în scopul îndeplinirii obligațiilor și al exercitării unor drepturi specifice in calitate de client/furnizor în contextul încheierii, executării și încetării contractelor civile.
b) Datele furnizate sunt prelucrate și pentru:

 • gestionarea relațiilor noastre cu dumneavoastra, inclusiv dar fără a ne limita la transmiterea de informații și oferte privind serviciile și/sau produsele DATEL IT (dacă ați fost de acord cu acest scop), precum și pentru dezvoltarea activității și serviciilor noastre în conformitate cu prevederile legale aplicabile (cum ar fi identificarea nevoilor clienților, îmbunătățirea furnizării produselor și serviciilor);
 • monitorizarea/securitatea persoanelor, spațiilor, bunurilor aparținând/utilizate de DATEL IT; în acest context compania poate supraveghea video unele părți ale incintelor în care își desfășoară activitatea pentru asigurarea pazei și protecției persoanelor, bunurilor și valorilor, a imobilelor și a împrejmuirilor acestora;
 • scopuri arhivistice;
 • respectarea oricărei cerințe legale, de reglementare sau a unui organism profesional în care DATEL IT are calitatea de membru (coduri de conduită la nivel de industrie);
 • oferirea, transmiterea sau comunicarea din partea DATEL IT a unor detalii privind produsele oferite, promoțiile sau campaniile desfășurate (prelucrare în scop de marketing).

Baza legala a prelucrarii datelor cu caracter personal o reprezintă art. 6, alin. 1, lit. b din GDPR – prelucrare in scopuri precontractuale si contractuale precum si pentru respectarea unor prevederi legale conform art. 6, alin. 1, lit. c din GDPR. De asemenea, DATEL IT prelucreaza datele dumneavoastra si in conformitate cu prevederile art. 6, alin. 1, lit. f din GDPR pentru a proteja interesele legitime ale DATEL IT sau ale tertilor. Acest lucru poate fi necesar in special:
i) pentru a asigura securitatea IT si operatiunile IT;
ii) pentru promovarea propriilor produse de asigurare, precum si studii de piata ai de opinie sau iii) pentru prevenirea ai investigarea infractiunilor, in special pentru analiza datelor care indica existenta unei fraude in asigurari.
In masura in care sunt necesare categorii speciale de date cu caracter personal (ex. date privind starea dvs. de sanatate), DATEL IT solicita consimtamantul dvs. în conformitate cu art. 9 alin. (2) lit. (a) din GDPR. Efectuarea de studii statistice, in masura in care vor fi facute, se vor face in baza art. 9 alin. (2) lit. (j) din GDPR iar prelucrarea in scopuri de marketing se va efectua doar in baza consimtamantului persoanei vizate conform art. 6 alin. (1) litera (a) din GDPR.

Tipuri de date cu caracter personal pe care le prelucram
Politica DATEL IT este de a colecta numai datele personale necesare in scopuri convenite si solicitam clientilor nostri sa ne comunice date cu caracter personal numai acolo unde este strict necesar acestor scopuri. Atunci cand trebuie sa prelucram datele personale pentru a furniza serviciile noastre, putem solicita clientilor nostri sa furnizeze informatii si despre alte persoane vizate, cum ar fi membrii familiei, beneficiari ai contractului, persoane asigurate. Datorita gamei diversificate a serviciilor oferite clientilor persoane fizice, DATEL IT poate prelucra mai multe categorii de date personale, acestea variind în functie de tipul pe produs de asigurare pentru care optati:

 • Date personale de identificare (nume, prenume, adresa de domiciliu/resedinta, varsta, data nasterii, sex, telefon, email, CNP, nationalitate, semnatura olografa si semnatura in format digital, date din actul de identitate, permisul de conducere)
 • Date privind educația și experiența profesională (istoric educație și training, calificări, certificări – datele care pot fi colectate in cazul contractelor individuale de muncă)
 • Date financiare (informații legate de contul bancar, venituri, facilitati fiscale sau beneficii sociale, obligatii fiscale, venituri din alte surse)
 • Categorii speciale de date cu caracter personal, cum ar fi date privind sănătatea (date privind starea de sănătate fizică și psihică sau afecțiunile medicale declarate în chestionarele medicale și care rezulta din analizele medicale efectuate la incheierea unui contract de muncă, datele medicale colectate de la furnizorii de servicii medicale pentru decontarea serviciilor accesate de către angajat), date biometrice (semnătura), date privind contraventii, infractiuni sau alte fapte mentionate in documentele emise de poliție aferente dosarelor de daună ori sancțiuni, condamnări penale sau privind expunerea politică în cadrul verificării clientelei;
 • Date privind locația, imaginea și înregistrările audio-video ale persoanelor fizice (inregistrarile video captate de camerele de supraveghere instalate la sediile DATEL IT, adresa IP captată la utilizarea website-urilor și aplicatiilor DATEL IT). Datele sunt necesare în vederea asigurării pazei și protecției în locațiile DATEL IT, a îmbunătățirii serviciilor oferite, soluționarii reclamațiilor și a oricăror solicitări venite din partea clienților, precum și în vederea asigurarii functionalitatilor tehnice ale platformelor online utilizate de catre DATEL IT.
 • Date privind familia, stilul de viață și circumstanțele sociale (starea civilă, detalii despre familie/soț/partener/persoane în întreținere, hobby-uri, sporturi practicate). Datele sunt colectate in cazul încheierii contractelor indiviudale de muncă și pe parcursul derulării relațiilor de muncă.
 • Activitățile de afaceri desfășurate de o persoană fizică (ocupație, funcție, istoric profesional, bunuri sau servicii furnizate). Datele sunt colectate in cazul încheierii contractelor indiviudale de muncă și pe parcursul derulării relațiilor de muncă.
 • Date de contact ale reprezentantilor persoanelor juridice (ocupație, funcție, istoric profesional, date de contact). Aceste date de contact sunt utilizate în derularea normală a activității desfășurate de către DATEL IT.

În cadrul procesului de recrutare, de angajare propriu-zisă și/sau de gestionare a resurselor umane (inclusiv a agenților/ intermediarilor persoane fizice), sfera datelor cu caracter personal poate cuprinde urmatoarele tipuri informatii:

 • date personale care permit candidatului/ angajatului sa fie identificat: nume, prenume, gen, data de naștere;
 • informații furnizate de către candidat care permit desfășurarea testelor specific inițiale: adresa, telefon, fax, adresa de e-mail;
 • informatii care permit verificarea condițiilor de eligibilitate și de selecție aferente procesului de recrutare respectiv: naționalitate, limbi străine, educație, experiență profesională;
 • daca este cazul, rezultatele testelor specifice inițiale și ale altor teste aferente.

Toate aceste referințe contureaza identitatea unei persoane și se regăsesc, de obicei, în CV, chiar din momentul în care persoana vizată inițiază o aplicație pentru un loc de muncă.

Sursa datelor cu caracter personal
DATEL IT colectează date personale direct de la dumneavoastra sau de la clienții persoane juridice sau de la terți sau din surse publice. În cazul în care trebuie să prelucrăm date cu caracter personal obținute de la terți persoane juridice, aceștia din urmă au obligația de a vă furniza informațiile necesare cu privire la utilizarea datelor cu caracter personal transmise. Clienții noștri pot utiliza sectiunile relevante ale acestei Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal sau îndruma persoanele vizate la aceasta, dupa caz. Datele cu caracter personal pot fi colectate direct de la angajați sau de la reprezentanții cilenților/furnizorilor persoane juridice.
DATEL IT poate prelucra și date personale care provin din surse disponibile public (cum ar fi date privind persoane fizice care au calitatea de reprezentanti sau garantori ai clientilor persoane juridice, date disponibile in Registrul Comertului, CIP (Centrala incidentelor de plata), BPI (Buletinul procedurilor de Insolventa), portalul instantelor de judecata etc).

Consecințele refuzului furnizării datelor personale
Dumneavoastră alegeți dacă doriți să beneficiați de un serviciu / produs DATEL IT, astfel că de regulă nu sunteți obligat să vă furnizați înformațiile personale către DATEL IT. Totuși, în măsura în care ați optat pentru societatea noastra sau beneficiati in alt context de serviciile/produsele noastre, furnizarea datelor cu caracter personal constituie o necesitate din perspectiva cerintelor legale si/sau a relatiei juridice cu noi, deoarece aceste informații sunt necesare pentru furnizarea produselor lactate, iar în lipsa deținerii de catre DATEL IT a acestor date nu vom putea oferi unele / toate produsele sau serviciile noastre.
Cu toate acestea, parte din datele cu caracter personal sunt prelucrate in temeiul unor dispozitii legale care privesc identificarea elementor pe care trebuie sa le cuprinda contractile civile.

Perioada de stocare a datelor
DATEL IT va sterge datele dvs. personale imediat ce nu mai sunt necesare pentru scopurile enunțate mai sus. În plus, stocăm datele dvs. personale în măsura în care suntem obligați din punct de vedere legal să facem acest lucru.  DATEL IT păstreaza pastreaza datele personale prelucrate atât timp cât este considerat necesar pentru scopul pentru care au fost colectate (inclusiv conform legii sau reglementărilor aplicabile), cum ar fi:

 • datele prelucrate în vederea ofertării care nu s-a transformat in contract civil urmează să fie stocate pentru o perioadă de până la 60 de zile de la expirarea ofertei;
 • pentru perioada in care pot fi invocate reclamații împotriva Societățtii (termenul de prescripie general);
 • pe durata derulării contractului de muncă pentru datele cu caracter personal necesare în executarea acestuia, inclusiv date cu caracter personal cu care angajatulpoate intra în contact în desfășurarea raportului juridic;
 • timp de 10 ani de la data incheierii exercitiului financiar in cursul caruia au fost intocmite pentru datele cu caracter personal necesare intocmirii registrelor de contabilitate obligatorii si documentelor justificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitatea financiara, pentru indeplinirea obligatiilor prevazute de lege in legatura cu tinerea contabilitatii in virtutea Legii arhivelor nationale nr. 16/1996 și Legii contabilitatii nr. 82/1991;
 • până la expirarea termenului de prescriptie, îin ceea ce priveste cazurile in care clientul/furnizorul ar avea un interes legitim sa pastreze anumite date cu caracter personal in legatura cu un potential litigiu ce ar putea sa apara intre parti;
 • pe durata gestionarii relatiei cu potentialii clienti /clientii, prin transmiterea de comunicari continand informatii si oferte privind serviciile si/sau produsele noastre, precum si cele ale partenerilor nostri, respectiv pana la manifestarea unui opt-out in acest sens;
 • timp de 30 de zile inregistrările utilizate in procesul de monitorizare prin mijloace video;
 • pana la retragerea consimtamantului pentru prelucrarea in scopuri de marketing, in situatia in care v-ati exprimat acordul de procesare a datelor in scopuri de marketing.
 • in cadrul procesului de recrutare dar si ulterior incheierii procesului de recrutare, Societatea poate pastra datele personale ale candidatilor pentru o perioada de doi ani de zile, stocarea acestor date fiind realizata in scopurile specifice procesului de recrutare si de angajare propriu-zisa.

Drepturile dumneavoastră și modul de exercitare al acestora 
Aveți posibilitatea, în anumite condiții prevăzute de către GDPR, să exercitați dreptul de acces la date, dreptul de rectificare și de ștergere, dreptul de restricționare a prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de opoziție și dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv crearea de profile. Pentru astfel de solicitări, va rugam sa ne contactati direct: office@datel-it.ro sau să accesați pagina web dedicata sau ne puteți transmite o cerere scrisa la sediul social al DATEL IT.

Verificări preliminare soluționării unei cereri de exercitare a drepturilor persoanelor vizate
Daca primim o solicitare din partea dvs. privind exercitarea oricaruia dintre drepturile de mai sus, va putem cere informatii suplimentare pentru a va verifica identitatea inainte de a actiona in baza cererii formulate. Aceasta etapa preliminara este pentru a ne asigura ca datele dvs. sunt protejate si pastrate in siguranta.

Dreptul de acces 
Aveti dreptul de acces la datele personale deținute de noi in calitate de Operator de date. Acest drept va permite sa accesați toate informațiile personale pe care DATEL IT le proceseaza despre dvs. și să solicitați informații despre: (a) scopurile prelucrării; (b) categoriile de date cu caracter personal vizate; (c) destinatarii sau categoriile de destinatari carora datele cu caracter personal le-au fost sau urmeaza sa le fie divulgate, in special destinatari din tari terte sau organizatii internationale; (d) acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizeaza ca vor fi stocate datele cu caracter personal sau, daca acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili aceasta perioada; (e) existenta dreptului de a solicita rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal ori restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal sau a dreptului de a se opune prelucrarii; (f) dreptul de a depune o plângere în fata unei autoritati de supraveghere; (g) în cazul in care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la client, orice informatii disponibile privind sursa acestora; (h) existența unui proces decizional automatizat incluzand crearea de profiluri. In cazul in care datele cu caracter personal sunt transferate catre o tara terta sau o organizatie internationala, aveti dreptul sa fitr informat cu privire la garantiile adecvate in temeiul Regulamentului. Toate aceste informatii in forma si continutul disponibile la acest moment sunt furnizate prin prezenta nota de informare. In anumite situatii expres prevazute de legislatia aplicabila, putem taxa o cerere de acces. Vom incerca sa raspundem cu promptitudine la orice solicitare de informatii si, in orice caz, in limitele de timp mentionate in mod expres de prevederile legale aplicabile (de regula 30 de zile de la inregistrarea cererii). La solicitarea dumneavoastră, DATEL IT furnizează o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării. În cazul în care depuneți cererea în format electronic și cu excepția cazului în care solicitați un alt format, informatiile sunt furnizate intr-un format electronic utilizat în mod curent.

Dreptul  la rectificarea datelor
Aveți dreptul de a obține de la DATEL IT, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, aveți dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare. Atunci când este posibil sau necesar și dacă suntem informați că datele dumneavoastră nu mai sunt exacte, vom face corecții (după caz) pe baza informațiilor actualizate si va vom informa cu privire la acest aspect.

Dreptul la ștergerea datelor
Aveți dreptul de a obține din partea DATEL IT ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, dacă se aplică unul dintre următoarele motive:

 • datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 • vă opuneți prelucrării în temeiul art. 21, alin. 1 din Regulament și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea;
 • datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 • datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care revine DATEL IT în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidența căruia se află acesta;
 • alte situații prevăzute de Regulament în măsura în care sunt aplicabile.

Dreptul la ștergerea datelor se exercită în limitele și cu excepțiile prevăzute de Regulament. Astfel, DATEL IT nu va proceda la ștergerea datelor în masura în care prelucrarea este necesară: (a) pentru exercitarea dreptului la libera exprimare și la informare; (b) pentru respectarea unei obligații legale care prevede prelucrarea în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern care se aplica operatorului sau pentru indeplinirea unei sarcini executate in interes public sau in cadrul exercitarii unei autoritati oficiale cu care este investit operatorul; (c) din motive de interes public in domeniul sanatatii publice; (d) in scopuri de arhivare in interes public, in scopuri de cercetare stiintifica sau istorica ori in scopuri statistice sau (e) pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.

Dreptul la restricționarea prelucrării 
Restricționarea prelucrării presupune marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora Metodele de restrictionare a prelucrarii de date cu caracter personal ar putea include, printre altele, mutarea temporara a datelor cu caracter personal selectate intr-un alt sistem de prelucrare, sau anularea accesului utilizatorilor la datele selectate sau inlaturarea temporara a datelor publicate de pe un site. In ceea ce priveste sistemele automatizate de evidenta a datelor, restrictionarea prelucrării vor viza, in principiu, in functie de solutiile tehnice existente la momentul exercitatii dreptului de catre dvs., va presupune adaptarea mijloacelor tehnice in asa fel incat datele cu caracter personal sa nu faca obiectul unor operatiuni de prelucrare ulterioara si sa nu mai poata fi schimbate. Faptul că prelucrarea datelor cu caracter personal este restrictionată va fi indicat in mod clar in sistem. Aveti dreptul de a obtine restrictionarea prelucrarii in urmatoarele cazuri:

 • Contestati exactitatea datelor, pentru o perioada care ii permite DATEL IT să verifice exactitatea datelor;
 • Prelucrarea este ilegala, iar dvs va opuneti stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor;
 • DATEL IT nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar dvs le solicitati pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; sau
 • V-ati opus prelucrarii in conformitate cu articolului 21 alineatul (1) din Regulament si nu exista motive legitime care sa prevaleze in ceea ce priveste prelucrarea, pentru intervalul de timp in care se verifica dacă drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate
 • Daca s-a obtinut restrictionarea prelucrarii in una din situațiile ante-mentionate, acesta va fi informat de către DATEL IT înainte de ridicarea restricției de prelucrare.

Dreptul la portabilitatea datelor
Aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal care va privesc si pe care le-ati furnizat DATEL IT intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si aveti dreptul de a transmite aceste date altui operator, fara obstacole din partea DATEL IT, in cazul in care: (i) prelucrarea se bazeaza pe consimțământ in temeiul articolului 6, alineatul (1) litera (a) sau al articolului 9, alineatul (2) litera (a) din Regulament sau pe un contract in temeiul articolului 6, alineatul (1) litera (b) din Regulament; si (ii) prelucrarea este efectuata prin mijloace automate. In cazul exercitarii dreptului la portabilitatea datelor cu caracter personal, acestea pot fi transmise în mod direct de la DATEL IT la un alt operator indicat de catre dvs. in mod expres, acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul la opoziție atunci când prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de DATEL IT sau de o parte terță
Atunci cand DATEL IT nu prelucreaza datele dvs pentru executarea unui contract la care sunteti parte sau pentru a face demersuri la cererea dvs  inainte de incheierea unui contract ori atunci cand prelucrarea este necesara in vederea indeplinirii unei obligatii legale care ii revine DATEL IT, va aducem la cunostinta ca aveti dreptul de a va opune, din motive legate de situatia particulara in care va aflati, prelucrarii in temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (e) sau (f) din Regulament a datelor cu caracter personal in cauza si care va privesc, inclusiv crearii de profiluri pe baza respectivelor dispozitii, cu exceptia cazului in care DATEL IT demonstreaza ca are motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor persoanei vizate sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.Va rugam sa luati act de faptul ca DATEL IT prelucreaza date cu caracter personal in sensul articolului 6 alineatul (1) litera (f) din Regulament in cadrul activitatilor mentionate in sectiunea Scopurile in care sunt prelucrate datele cu caracter personal, precum si temeiul juridic al prelucrarii de mai sus si conform detaliilor continute in acesta. Printre consecintele acestui tip de prelucrare se numara modalitatea de calculare a primelor de asigurare, luarea unei decizii cu privire la acceptarea clientelei, notificarea autoritatilor/organelor competente cu privire la aspectele constatate in urma verificarilor efectuate de DATEL IT, scopuri statistice si actuariale.

Dreptul de a se opune prelucrării în scopuri de marketing direct
În cazul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate de DATEL IT în scopuri de marketing direct, aveți dreptul de a se opune unei astfel de prelucrări, inclusiv creării de profiluri în măsura în care aceasta are legătură cu marketingul direct.

Dreptul de retragere a consimțământului
In cazul in care prelucrarea se bazeaza pe consimțământul dvs., aveți dreptul de a-l retrage în orice moment. Retragerea consimțământului nu afecteaza legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. Ipoteza retragerii consimțământului nu este aplicabilă în cazurile în care temeiul prelucrării nu este consimțământul.

Înregistrarea unei plângeri. Dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere 
Speram ca nu va trebui vreodata sa faceti acest lucru, dar daca doriti sa reclamati aspecte care privesc utilizarea datelor dumneavoastra personale, va rugam sa trimiteti un e-mail cu detaliile reclamatiei dvs. la office@datel-it.ro . De asemnea, ne puteti transmite solicitarea dumneavoastra utilizand detaliile de mai jos: Datel IT srl – localitatea Botosani,  jud. Botoșani. Vom analiza și vom răspunde oricărei plângeri pe care o primim. De asemenea, aveți dreptul să depuneți o plângere la Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal („ANSPDCP”), accesand site-ul web www.dataprotection.ro.

Transmiterea datelor către o țară terță 
Daca DATEL IT transferă date cu caracter personal furnizorilor de servicii din afara Spațiului Economic European (SEE), transferul va fi efectuat numai dacă Comisia Europeana a confirmat că există un nivel adecvat de protecție a datelor sau alte măsuri de protecție adecvate a datelor (de ex. norme obligatorii privind protecția datelor corporative sau clauze contractuale standard UE), conform informațiilor publice disponibile la data efectuării transferului.

Detalii privind prelucrările de date speciale sau întemeiate pe consimțământ 
Atunci cand prelucrarea se bazeaza pe art. 6, alin. 1, lit. a sau pe art. 9, alin. 2, lit. a din GDPR, aveti dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. Astfel, puteti modifica sau elimina consimtamantul in orice moment, si vom actiona imediat in consecinta, cu exceptia cazului in care exista un motiv legal sau un interes legitim pentru a nu face acest lucru.

Decizii individuale automate 
Pe baza datelor furnizate de dvs. pot exista, in unele cazuri, decizii complet automatizate asupra procesarii cererilor si/sau contractelor. In special, decizia se bazeaza pe evaluari de risc ale datelor sau starilor de fapt comunicate de catre dvs. Deciziile complet automatizate se bazează in special pe condițiile contractuale si pe regulile derivate de subscriere.

Măsuri de securitate
DATEL IT acordă o atenție sporită protecției datelor și se asigură că are adoptate măsuri de protecție rezonabile pentru protejarea și securizarea datelor dvs. personale. Societatea are adoptate masuri tehnice și organizatorice pentru a vă proteja pe dvs. și informațiile dvs. de accesul, modificarea, dezvăluirea sau distrugerea neautorizată.

Protecția vieții private a copiilor
Înțelegem importanța protejării confidențialității copiilor în lumea online interactivă. Acest Site web nu este destinat sau adresat în mod intenționat copiilor de 18 ani sau mai mici. Politica noastra nu este să colectăm sau să păstrăm în mod intenționat informații despre oricine cu vârsta mai mică de 18 ani.
Este posibil ca din timp în timp să actualizăm această politică și vă vom informa în acest sens ori de câte ori este necesar. Această versiune a politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal a fost publicată in data de 19.11.2020